Meeltor

Uiterlijk

–  De meeltor is een voorraadaantaster van  1.2 tot 1.9cm lang, zwart tot zwartbruin.

–  De dekschilden zijn als het ware gestreept.

–  Larven rolrond, geelbruin, tot 3 cm lang.

–  De larven hebben 3 jaar goed ontwikkelde poten.

Ontwikkeling

–  Volledige gedaanteverwisseling.

–  De kevers zetten ca. 400 kleverige eitjes af op de voedingsbodem voor de larven: producten van dierlijke en plantaardige oorsprong, waaronder (oude vochtig geworden) meelresten.

–  Het larve stadium duurt 1 tot 2 jaar (overwintering als larve).

–  Meeltorren leven van plantaardige en dierlijke producten.

–  De soort kan zich in ons gematigde klimaat uitstekend handhaven.

–  Verspreiding van meeltorren vindt vaak plaats vanuit vogelnesten.

Leefwijze

–  De larven boren zich bij voorkeur in enigszins vaste stoffen, zoals vaste meelspijzen en bakkerijproducten en ook in lompen.

–  Soms komen de larven voor in vermolmd hout of isolatiemateriaal. Hierin boren zij zelf gangen (niet in vers, gezond hout) of maken zij gebruik van gangen die door andere insecten al geboord zijn.

Schade/overlast

–  Meeltorren kunnen schade veroorzaken in langdurige opgeslagen voorraden meelproducten.

–  Meeltorren kunnen slechts massaal optreden als voedselvoorraden, veevoer e.d. lang onaangeroerd blijven liggen onder vrij vochtige omstandigheden.

–  In woningen kunnen ze nauwelijks schade veroorzaken.

Wering/preventie

–  Voedingsbron opsporen en saneren (oude voorraadjes, vogelnesten).

–  Goede hygiëne bedrijfsvoering.

Oplossing/bestrijding

–  Mocht u overlast hebben van ongedierte, dan kunt u contact met ons opnemen.

Bel;   045-5272551 voor meer informatie.

Houben Ongediertebestrijding