Huisduif

Algemeen

–  Nakomeling van de verwilderde rotsduif, in de 2e wereldoorlog losgelaten postduiven en niet op hun hok terugkeerde wedvluchtduiven.

–  Algemeen voorkomend in steden en dorpen.

–  Worden nog niet tot de beschermde vogels gerekend omdat ze gedomesticeerd zijn.

Uiterlijk

–  Verwilderde huisduiven vertonen een grote verscheidenheid in vorm, kleur en tekening.

Ontwikkeling en leefwijze

–  Een huisduivenpaar blijft bij elkaar tot de dood hen scheidt.

–  Tot 10 keer per jaar 2 witte eieren in slordig nest.

–  Eieren komen na 17 dagen na het leggen van het tweede ei uit; de jongen vliegen na 4 weken uit.

–  Geslachtsrijp zijn verwilderde huisduiven op een leeftijd van ca. 5 maanden.

–  Vermoedelijke maximale leeftijd 22 jaar (gemiddeld 7 jaar).

–  Nestelen op harde ondergrond zoals vensterbanken, zolders, verandakasten en balkons (bij voorkeur uit de wind).

–  Hun voedsel bestaat uit zaden, jonge scheuten van planten en struiken en vooral tafelafval in de vorm van brood en aardappelen.

Schade/overlast

–  Vervuiling van omgeving (ca. 15kg mestproductie per jaar per duif!).

–  Stank en geluidsoverlast (koeren).

–  Verwilderde huisduiven kunnen gastheer zijn van allerlei parasieten zoals mijten, teken, vlooien, vogelwandluizen, veerluizen e.d.

–  Omvangrijke nestfauna, waaronder motten, vliegen, kevers, mijten, zilvervisjes en stofluizen.

–  Nesten veroorzaken verstoppingen van hemelwaterlozingen; hun ammoniakhoudende uitwerpselen tasten steen- en andere gevelmaterialen aan en bevuilen straten en woningen.

–  Verwilderde huisduiven kunnen ziekten overbrengen.

Wering/preventie

–  Nestelen onmogelijk maken (met gaas, gaashorren of net). De rijksdienst voor monumentenzorg geeft voor bepaalde duifwerende maatregelen bij monumenten subsidie.

–  Roestplaatsen ontoegankelijk maken met piramiden of roestvrijstalen naalden, schrikdraad.

 

Oplossing/bestrijding

–  Mocht u overlast hebben van ongedierte, dan kunt u contact met ons opnemen.

Bel;   045-5272551 voor meer informatie.

Houben Ongediertebestrijding