Huisboktor-Larf

Uiterlijk

–  Een volwassen huisboktor is 1 tot 2,5 cm lang, bruinzwart en heeft 2 grijsachtige vlekken.

–  De larve heeft een lengte tot 3 cm en is geelachtig wit en heeft goed ontwikkelde kaken.

Ontwikkeling

–  Ontwikkelingsduur van ei tot volwassen huisboktor: 3 tot 12 jaar.

–  Eistadium: 1 tot 2 weken, larvalestadium 6 tot 9  jaar (soms 12 jaar), popstadium 2 tot 4 weken, imagostadium 3 tot 4 weken.

–  In juni t/m september komen de kevers uit het hout om te gaan paren, waarna het vrouwtje   ca. 200 eitjes legt.

–  Een temperatuur van 25 C en hoger en een hoge relatieve luchtvochtigheid is gunstig voor de ontwikkeling van de huisboktorlarve.

Leefwijze

–  De huisboktor tast uitsluitend naaldhout aan, zoals Vuren, Grenen en Dennen en daarvan meestal het spinthout.

–  De uit de eitjes komende larven boren zich ter plaatse in het hout en maken daarin boorgangen, die geheel met boormeel gevuld worden en een ovale doorsnede hebben.

–  Het houtoppervlak is vaak rimpelig als gevolg van de druk uit de boorgangen op het dunne fineerlaagje dat nog intact gebleven is. In de regel wordt de toekomstige uitgang naar buiten als voor de verpopping uitgeknaagd. Er blijft slechts een zeer dun laagje hout aanwezig, waardoor de kever later een uitvliegopening knaagt.

–  De uitvliegopening is ovaal, lengte 5 tot 9 mm, gewoonlijk met een gerafelde rand.

–  Het boormeel vertoont cilindrische deeltjes en heeft daardoor een unieke structuur: korte ronde stafjes met grof poeder.

Schade/overlast

–  Huisboktorren tasten vaak dakconstructies aan in huizen of andere panden.

–  Dikke, dragende balken kunnen in enkele jaren nagenoeg geheel worden verpulverd, dit kan leiden tot hoge onverwachte onkosten. Bij grenen wordt alleen het spinhout aangetast.

–  Bij vuren wordt ook het kernhout aangetast.

Oplossing/bestrijding

–  Mocht u overlast hebben van ongedierte, dan kunt u contact met ons opnemen.

Bel;   045-5272551 voor meer informatie.

Houben Ongediertebestrijding