Grauwe vleesvlieg

Uiterlijk

–  De grauwe vleesvlieg is forser dan de kamervlieg.

–  Rode ogen, afwisselend donker en lichtgestreept borststuk en een geblokt achterlijf.

Ontwikkeling

–  Volledige gedaanteverwisseling.

–  De vrouwtjes leggen honderden eieren op allerlei rottende, dierlijke producten.

–  Het vrouwtje is levendbarend; legt de uitgekomen larven direct op het aas.

–  Zij kan ook larven op vers vlees afzetten.

–  De laren kunnen zich na al na een week gaan verpoppen.

–  Duur van ei tot volwassen dier: ca. 2 tot 4 weken.

–  De vrouwtjes kunnen de geur van rottend vlees (kadavers) op grote afstand waarnemen.

Leefwijze

–  De grauwe vleesvlieg komt overal voor in de natuur.

–  Wordt wel bij gebouwen aangetroffen, maar komt zelden binnen.

–  Grauwe vleesvliegen komen van april tot oktober voor.

Schade/overlast

–  Door hun leefwijze kunnen grauwe vleesvliegen ziekten verwekkende organismen verspreiden zoals virussen en bacteriën.

–  Zij kunnen vlees en vleesproducten verontreinigen.

Wering/preventie

–  Uiterste hygiëne betrachten in keukens, slachtplaatsen en productieruimten waar met vlees wordt gewerkt.

–  Ramen en deuren voorzien van stevige fijnmazige horren.

–  Vlees en vleeswaren goed afgedekt bewaren.

–  Kadavers en ander dierlijk afval op tijd afvoeren, bij voorkeur binnen 1 dag.

–  Containers vooral afval van slachtproducten opslaan in gekoelde ruimten en op tijd afvoeren.

Oplossing/bestrijding

–  Mocht u overlast hebben van ongedierte, dan kunt u contact met ons opnemen.

Bel;   045-5272551 voor meer informatie.

Houben Ongediertebestrijding