Graanklander

Uiterlijk

–  Een graanklander is een voorraadaantaster van 0.3 tot 0.6 cm groot, vleugels ontbreken en dekschilden zijn aaneen gegroeid.

–  Knotsvormige antennen die halverwege geknikt zijn, een cilindrisch hard lichaam, dat roodbruin tot zwart van kleur is, het halsschild is nauwelijks korter dan de dekschilden.

–  In het halsschild zijn ovaalvormige puntjes zichtbaar, lijnen op de dekschilden zijn duidelijk gescheiden.

Ontwikkeling

–  Volledige gedaanteverwisseling.

–  Bij 24 graden C duurt de ontwikkeling van ei tot volwassen dier ongeveer 1 maand.

–  De volwassen graanklander leeft bij een temperatuur van 28 C ongeveer 3 maanden en bij 20 C tot wel 5 á 7 maanden; de ontwikkeling staat stil bij een temperatuur lager dan 13 C.

–  3 tot 4 generaties per jaar; onder gunstige omstandigheden 4 tot 5 generaties per jaar.

Leefwijze

–  De graanklander legt haar ei in een graankorrel.

–  De witte, pootloze larve vreet de korrel leeg en verpopt zich in het omhulsel van de korrel. Na één week verlaat de kever de huls, waarna de cyclus zich herhaalt.

Schade/overlast

–  De graanklander- kever en de -larve hollen de graankorrel uit.

–  Vermindering van de hoeveelheid en kwaliteit van de voorraad.

–  Bij grote aantallen graanklanders stijgt de temperatuut van de voorraad door broei van de uitwerpselen. Hierdoor kan schimmelvorming ontstaan.

Wering/preventie

–  Opslagruimte koel en droog houden, leeggekomen ruimten reinigen.

–  Oudste voorraden eerst opgebruiken; aangetaste voorraad snel verwerken of vernietigen.

Oplossing/bestrijding

–  Mocht u overlast hebben van ongedierte, dan kunt u contact met ons opnemen.

Bel;   045-5272551 voor meer informatie.

Houben Ongediertebestrijding