Gewone houtwormkever

Uiterlijk

–  Een volwassen gewone houtwormkever is tussen 2 en 4 mm, donkerbruin en heeft een gewelfd halsschild.

–  Op het dekschild zijn rijen kleine puntjes te zien.

–  De larve is ca. 4 mm lang, geelachtig wit en licht gekromd.

Ontwikkeling

–  Volledige gedaanteverwisseling.

–  Ontwikkelingsduur van ei tot volwassen dier is ca. 3 jaar; het wijfje legt 25 tot 65 eitjes.

–  De kevers worden in de zomer gesignaleerd; hun uitvliegopeningen zijn cirkelvormig, diameter 1 tot 2 mm.

–  In mei t/m augustus komen de kevers uit het hout tevoorschijn, ze gaan dan paren waarna de vrouwtjes eitjes leggen.

–  De meest gunstige temperatuur voor de ontwikkeling van de larven is 22 tot 23 graden C.

Leefwijze

–  De structuur van het boormeel is korrelig. De larven van de gewone houtwormkevers boren zich direct nadat ze uit het ei komen in het hout, waar ze gangen boren met een doorsnede van ongeveer 0.5 mm. deze boorgangen zijn gevuld met boor- en vraatmeel, met daarin excrementen. Vaak vindt men hoopjes boormeel onder het hout. De ellipsvormige bolletjes in het boormeel zien er scherp afgetekend uit, zonder stof; dit beeld is zeer kenmerkend voor de gewone houtwormkever.

Schade/overlast

–  Gewone houtwormkevers komen vooral voor in loof- en naaldhout dat in gebouwen verwerkt is.

–  Ze zorgen ook voor schade aan houten constructies of -vloeren van huizen of andere houten delen.

Oplossing/bestrijding

–  Mocht u overlast hebben van ongedierte, dan kunt u contact met ons opnemen.

Bel;   045-5272551 voor meer informatie.

Houben Ongediertebestrijding