• Eikenmeeldauw ontstaat meestal na de 2de uitloop van de eiken (Sint Janslot). Eiken die kaalgevreten zijn door allerlei insecten zijn het meest vatbaar.
  • Eikenmeeldauw onttrekt nutriënten uit de bladeren
  • Bladeren verdorren = herfstlandschap in zomer
  •  Bladeren vermoedelijk niet meer eetbaar voor de eikenprocessierupsen = onderwerp van onderzoek
Houben Ongediertebestrijding